Zatoichi's Conspiracy

From The Grindhouse Cinema Database

Zatoichi's Conspiracy (1973, Japan) is a Chambara] film directed by Kimiyoshi Yasuda

Zatoichi's Conspiracy

Main Details

  • Released in 1973
  • Distributed by Toho Studios
  • Directed by Kimiyoshi Yasuda
  • Starring Shintarô Katsu, Yukiyo Toake, Eiji Okada, Yoshio Tsuchiya, Shirô Kishibe
Newsletter
  • Grindhouse Database Newsletter
  • Exploitation books
  • Kung fu movies
  • Giallo BluRay